CONTABIL

Blue Rock Financial Services S.A.  angajeaza contabil. Pozitia se adreseaza candidatilor cu studii  economice si cu experienta in pozitii similare in cadrul unor intermediari autorizati pe piata de capital.
Atributiile postului includ:

- Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni
- Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont
-Efectuesza zilnic reconcilieri intre evidentele proprii si cele din extrasele de cont
-Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa
-Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor
- Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni
- Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR)
-Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora
- Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei
- Intocmeste balante de verificare pentru clienti
- Intocmeste liste de avansuri din trezorerie
-Operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans
-Operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia
-Verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei
-Incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
-Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
- Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei
-Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
-Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma
 -Intocmeste situatiile catre entitatile pietei de capital in termen
- Intocmeste si transmite in termen situatii solicitate de catre conducerea societatii


Candidatul cautat are studii superioare economice finalizate; dispune de abilitati de comunicare si de lucru in echipa, atentie la detaliu si buna organizare; Experienta anterioara intr-o pozitie similara sau in alta pozitie pe piata de capital reprezinta un avantaj semnificativ. De asemenea, cunostintele de limba engleza si de limba germana  sunt obligatorii.
Oferim un mediu de lucru placut intr-unul din cele mai interesante sectoare ale economiei, un pachet salarial atractiv bazat pe performante si realizari, oportunitati de promovare in cadrul firmei, posibilitatea de dezvoltare a cunostintelor si aptitudinilor profesionale.
Pentru a aplica, te invitam sa trimiti un CV si o scrisoare de intentie prin email la adresa m.ploscaru@bluerock.ro  sau prin fax la numarul 021 3000479