Evaluarea caracterului adecvat al serviciilor de investiții și al instrumentelor financiare oferite clienților

I Informațiile privind situația financiară a clientului

II Informațiile privind obiectivele de investiții ale clientului

III Informatii privind experienta investitionala a clientului