29. DECLARATII


a) Subsemnata/Subsemnatul declar ca am inteles termenii din contract si din cererea de deschidere de cont si ca am fost informat(a) cu privire la riscul general al investitiei in instrumente, inclusiv riscul de a pierde intreaga investitie, precum si asupra faptului ca performantele din trecut ale instrumentelor financiare nu reprezinta o garantie pentru performantele viitoare si imi asum exclusiv riscul ce decurge din tranzactiile cu instrumente financiare.


b) Declar ca ma oblig ca, in cazul in care ca urmare a ordinelor pe care le voi plasa in conformitate cu art. 228 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 69 din Legea nr. 24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sa notific procentul drepturilor de vot pe care le detin in urma achizitiei sau cesiunii in cauza, atunci când procentul respectiv atinge, depaseste sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% si 75% (drepturile de vot se calculeaza pe baza ansamblului actiunilor la care sunt anexate drepturi de vot, chiar daca exercitarea acestora este suspendata) in maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea respectivei tranzactii, in mod concomitent, emitentul si autoritatea de supraveghere competenta.c) Declar ca am luat la cunostinta ca pentru transferul total al actiunilor detinute in sectiunea II a registrului Depozitarului Central in sectiunea I a registrului in nume propriu, este necesara completarea si semnarea personal a Cererii de lichidare a contului, conform regulamentelor si procedurilor Depozitarului Central.


d) Am fost avertizat cu privire la eventualele conflicte de interese ce pot sa apara intre societate si personalul angajat al acesteia, pe de o parte si clientul societatii, pe de alta parte sau intre doi sau mai multi clienti ai societatii. Conflictele mentionate anterior pot sa afecteze obiectivitatea serviciilor prestate de catre S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.


e) Declar ca am luat la cunostinta prevederile art. 244 pâna la art. 254 din Legea nr. 297/2004 referitoare la folosirea de informatii confidentiale si declar ca ordinele de vânzare/cumparare pe care la voi plasa, nu se vor baza pe folosirea de informatii confidentiale si nu vor avea la baza intentia de a manipula piata.


f) Declar ca datele si informatiile pe care le-am furnizat in prezenta cerere de deschidere de cont sunt reale, complete si fara omisiuni si ca voi comunica societatii de servicii de investitii financiare S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.. imediat orice modificare referitoare la aceste date si informatii.


g) Declar ca am fost informat de catre S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. ca societatea este membra a SC Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.


h) Declar ca am primit Documentul de prezentare si ca am fost informat cu privire la Politica de executare a ordinelor aplicata de catre S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.. in vederea obtinerii celor mai bune rezultate pentru clientii sai si sunt de acord cu Politica de executare a ordinelor, inclusiv cu posibilitatea executarii ordinelor in afara pietelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzactionare si sunt de acord cu executarea ordinelor mele inclusiv prin utilizarea acestei posibilitati.


i) Declar ca sunt de acord ca instrumentele mele financiare, precum si fondurile mele banesti, sa fie detinute in conturi deschise pentru mine si/sau pe numele meu la orice Depozitar Central, din Romania si sau din alt stat , membru si/sau nemembru al Uniunii Europene, precum si la orice alt Intermediar/banca selectat de catre SSIF Blue Rock Financial Services S.A. din alt stat membru al Uniunii Europene si/sau nemebru al Uniunii Europene, fiind de acord cu politica SSIF Blue Rock Financial Services SA de selectare, contractare si pastrare in custodie a instrumenelor financiare apartinand mie si a fondurilor mele banesti, precum si cu tarifele si comisioanele ce vor fi percepute pe contul meu pentru custodia realizata de SSIF Blue Rock Financial Services S.A. pentru mine.