Documente necesare în vederea deschiderii contului de investitii financiare si ataaate la prezenta cerere:

*În cazul în care Certificatul constatator emis de Registrul Comerţului nu conţine toate informaţiile solicitate, va rugăm să prezentaţi un document emis de o autoritate care conţine informaţiile solicitate, în traducere autoroizata in limba romana sau engleza si legalizată”.

Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română ori engleză, insotite de legaliare a unui notar/alte organe competente..