Politică de confidențialitate

I. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastra

Politica de Prelucrare a Datelor descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

II. Operatorul datelor dumneavoastra

Operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. Cu Sediul in Bucurest, Sector 2, 35 Aurel Vlaicu, Corp B, Etajul 4, codul postal 020091, tel. 0213000455, fax. 0213000479, email: office@bluerock.ro, inregistrada la Registrul Comertului sub nr. J40/14241/2011, C.U.I. 9814029 in calitate de proprietar al wesbiteului www.bluerock.ro

III. Categorii de date

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, in cazul in care ne-ati comunicat-o, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;

Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similar.

IV. Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;

Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;

Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;

Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Blue Rock Financial Services sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;

In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:

A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;

Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;

Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

V. In ce scopuri va prelucram datele?

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):

Oferirea de servicii si produse;

Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;

Respectarea obligatiilor noastre legale;

Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile si produsele companiei;

In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele, proiectele sau alte evenimente promotionale.

VI. Cat timp pastram datele dumneavoastra?

Blue Rock Financial Services a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre Blue Rock Financial Services (inclusiv obligatia legala a Blue Rock Financial Services de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra.

VII. Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor?

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;

Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;

Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;

Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, BRK Financial Group nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Blue Rock Financial Services va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:

- Adresa: Romania, Bucuresti, 35 Aurel Vlaicu, Etajul 4, Corp B, 020091

– Email: office@bluerock.ro

– Tel: +40 21 3000 455

– Fax: +40 21 3000 479

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizata in luna mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe pagina noastra de internet versiunea modificata a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal si/sau o va vom pune la dispozitie in alt mod.