Despre Noi

Informatii Generale

bluerock logo big

Our Company was founded in 1997 and since 2011 our shareholders are 100% Austrian with a large experience in Romanian capital markets, having previously owned S.S.I.F. “Austro-Rom” from 1995 until 2006.  (which is a founding member of the Bucharest Stock Exchange)

Compania a emis cu succes o serie de obligatiuni corporative semnificative cu o valoare totala de aproximativ 400 de milioane de Euro.

De-a lungul istoriei noastre, compania s-a mandrit cu faptul ca este o institutie financiara care gaseste o solutie la orice problema.

Blue Rock Financial Services are o licenta emisa de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara asa cum rezulta din decizia 1942 / 24.06.2003 si inregistrata in registrul A.S.F sub nr. PJR01SSIF / 190057 pentru a actiona ca un intermediar financiar pentru clientii sai. Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14241/2011, C.U.I. 9814029.

Capitalul social actual este de 14.122.654 lei.

Pentru orice diferende referitoare la serviciile prestate de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. va puteti adresa Compartimentului de Control Intern, in timpul programului de lucru, de luni pana vineri intre orele 9-17.30, care va analiza, investiga si raspunde la sesizarea clientilor in maximum 30 de zile de la data solicitarii.

Reclamatia va fi facuta in scris si transmisa reprezentantului compartimentului de control intern, inclusiv prin e-mail la office@bluerock.ro, g.ilie@bluerock.ro sau la adresa sediului social. In cazuri urgente, sesizarile pot fi efectuate si telefonic.

Date Financiare 

Mai jos puteti gasi situatiile financiare:

Date financiare anul 2016 - IFRS

Indicatorul efectului de levier 31.12.2016

Date financiare anul 2017 - IFRS

Indicatorul efectului de levier 31.12.2017

Date financiare anul 2018 - IFRS

Indicatorul efectului de levier 31.12.2018

Date financiare anul 2019 - IFRS

Indicatorul efectului de levier 31.12.2019

Date financiare anul 2020 - IFRS

Indicatorul efectului de levier 31.12.2020

Date financiare anul 2021 - IFRS

Indicatorul efectului de levier 31.12.2021

Date financiare anul 2022 - IFRS

Indicatorul efectului de levier 31.12.2022

Servicii si Activitati de Investitii

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. este autorizata sa desfasoare urmatoarele servicii de investitii financiare:

a) Primirea si transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare.

b) Executarea ordinelor in numele clientilor.

c) Tranzactionarea pe cont propriu.

d) Administrarea de portofolii.

e) Consultanta de investitii.

f) Subscrierea de instrumente financiare si/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm.

 g) Plasarea de instrumente financiare fara angajament ferm.

h) Operarea unui SMT.

SERVICII CONEXE

a) Pastrarea si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor banesti/garantiilor si excluzând furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt. Furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt reprezinta "serviciul de administrare centralizata" prevazut in sectiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

b) Acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzactie in care este implicata firma care acorda creditul sau imprumutul.

c) Consultanta furnizata intreprinderilor in ceea ce priveste structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe; consultanta si servicii in materie de fuziuni si de achizitie de intreprinderi.

d) Serviciile de schimb valutar in cazul in care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii. 

e) Cercetarea in domeniul investitiilor si analiza financiara sau orice alta forma de recomandare generala privind tranzactiile cu instrumente financiare

f) Serviciile legate de subscriere.

g) Serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile auxiliare de tipul inclus in prezenta sectiune sau in sectiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse in sectiunea C pct. 5-7 si 10 din Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in cazul in care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii sau a serviciilor auxiliare.

INSTRUMENTE FINANCIARE

a). Valorile mobiliare.

b). Instrumentele pietei monetare

c) Unitati ale organismelor de plasament colectiv.

d) Contractele de optiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate si orice alte contracte derivate referitoare la titluri de valoare, monede, rate ale dobânzii sau ale randamentului, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau masuri financiare care pot fi decontate prin livrare fizica sau in numerar.

e) Contractele de optiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward si orice alte contracte derivate referitoare la marfuri care trebuie decontate in numerar sau pot fi decontate in numerar la cererea uneia dintre parti, altfel decât in caz de incalcare a obligatiilor sau de alt incident care conduce la reziliere.

f) Contractele de optiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward si orice alt contract derivat referitor la marfuri care poate fi decontat prin livrare fizica, cu conditia sa fie tranzactionat pe o piata reglementata, pe un MTF sau un OTF, cu exceptia produselor energetice angro tranzactionate pe un OTF care trebuie decontate prin livrare fizica.

g) Contractele de optiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward si orice alte contracte derivate referitoare la marfuri care pot fi decontate prin livrare fizica, care nu au fost mentionate in alt mod la punctul 6 din prezenta sectiune si neavând scopuri comerciale, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate.

h) Instrumentele derivate care servesc la transferul riscului de credit.

i) Contractele financiare pentru diferente (financial contracts for differences).

j) Contractele de optiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate si orice alt contract derivat referitor la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflatiei sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontat in numerar sau poate fi decontat in numerar la cererea uneia dintre parti, altfel decât in caz de incalcare a obligatiilor sau de alt incident care conduce la reziliere, precum si orice alt contract derivat privind active, drepturi, obligatii, indici si masuri care nu a fost mentionat in alt mod in prezenta sectiune, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate tinând seama daca, in special, este tranzactionat pe o piata reglementata, un OTF sau un MTF.

k) Certificatele de emisii care constau in orice unitati recunoscute ca fiind conforme cu cerintele Directivei 2003/87/CE (sistemul de comercializare a certificatelor de emisii).