Proceduri legale

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. este o societate de servicii de investitii financiare autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara sa presteze servicii si activitati de investitii pe piata de capital, in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.

Serviciile si activitatile de investitii pe care S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. le presteaza pentru clientii sai pot fi consultate aici.

Structura organizatorica a companiei noastre asigura desfasurarea activitatii in acord cu cerintele impuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin reglementarile legale aplicabile.

Principalele locuri de tranzactionare la care avem acces:

Bursa de Valori Bucuresti - Piata reglementata si sistemul de tranzactionare AeRO

In calitate de societate de servicii de investitii financiare, SSIF Blue Rock Financial Services S.A. este membra a Bursei de Valori Bucuresti si Participant la sistemul de tranzactionare, avand capacitatea de a efectua in mod direct tranzactii in cadrul pietelor reglementate si sistemelor multilaterale de tranzactionare administrate de B.V.B.

Principalele instrumente financiare admise la tranzactionare in cadrul Bursei de Valori Bucuresti pe care le putem tranzactiona pentru clientii nostril sunt:

  • valori mobiliare ale societatilor emitente, care sunt admise pe piata reglementata/sistemul AeRO administrate de B.V .B. – pentru mai multe detalii acceseaza aici.
  • produse structurate, precum certificate, warrante şi alte produse structurate – pentru mai multe detalii acceseaza aici.
  • instrumente financiare emise de emitenti cu sediul in Romania, admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare AeRO al BVB – pentru mai multe detalii, acceseaza aici.
  • instrumente financiare emise de emitenti cu sediul in alt stat membru/nemembu UE, tranzactionate pe sistemul multilateral de tranzactionare SMTIntl-AeRO al BVB – pentru mai multe detalii, acceseaza aici.

 

În scopul protecţiei investitorilor, societăţile listate la cota Bursei de Valori Bucuresti sunt obligate să raporteze periodic orice eveniment care are loc în cadrul societăţii (AGA, fuziuni, divizări, achiziţionarea, vânzarea, închirierea sau ipotecarea de active, schimbarea membrilor din conducerea companiei, etc.).

Toate aceste rapoarte sunt puse la dispozitia clientilor nostri in timp real prin intermediul:

  • platformei de tranzactionare Blue Rock Arena XT – pentru a vizualiza aceste informatii, va rugam sa va logati aici.
  • in sectiunea dedicata de pe pagina noastra web- pentru mai multe detalii, accesati aici.

Piete externe de capital

Prin pateneriate solide pe care le-am creat cu alte firme de investitii / Intermediari externi, autorizati şi supravegheati de o autoritate de supraveghere a unei ţări membre /nemembre a Uniunii Europene, oferim acces la instrumente financiare tranzactionate pe pieţe externe.Aceste entităţi autorizate respectă aceleaşi cerinţe ca si Intermediarii din Romania, prevăzute în directiva MiFID II cu privire la executarea ordinelor, administrarea conflictelor de interese, clasificarea clienţilor, oportunitatea serviciului solicitat de client.

Pieţele externe la care S.S.I.F.Blue Rock Financial Services S.A oferă acces, precum şi costurile (comisioane, tarife, taxe etc.) aferente sunt prevăzute într-o anexa la contact. Tranzacţiile cu anumite instrumente financiare pe pieţele externe din ţările pentru care exista o notificare în vederea desfăşurării activităţii transfrontaliere se pot efectua direct de către Intermediar în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare, în contraparte cu alţi intermediari autorizaţi, sau pe pieţele reglementate în cazul în care Intermediarul este membru al pieţelor reglementate din ţările respective.

Avantaje

  • rapiditate in preluarea si transmiterea ordinele dvs. de tranzactionare catre Intermediarii externi, in vederea executiei acestora;
  • posibilitatea de a efectua operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in urmatoarele locuri de tranzactionare externe:  

 

                – EMEA (Austria, Belgia, Cehia, Denmark, Germania **, Franta, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Polonia,Portugalia, Spania, Africa de sud, Suedia, Elvetia, Marea Britanie)

                – Germania (**) ( XETRA Frankfurt si toate pietele regionale ) 

                – America

  • vizualizarea portfoliului dvs, de instrumente financiare externe prin intermediul platformei Blue Rock ArenaXT
  • custodia instrumentelor financiare externe din portodoliul dvs. este asigurata de un custode international autorizat şi supravegheat de o autoritate de supraveghere din Uniunea Europeană si/sau de un custode autorizat din Romania.

Tranzactii OTC

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A ofera clientilor sai posibilitatea de a efectua tranzactii in regim over- the- counter (OTC), inclusiv tranzactii cu instrumente internationale in conformitate cu termenii si conditiile relevante. Ordinele de tranzac tionare aferente instrumentelor financiare a caror piata principala este una externa, sunt transmise partenerilor nostri externi fiind executate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Investiţia în instrumente financiare nu este lipsită de riscuri, iar potenţialii investitori trebuie să ia în considerare aspecte precum:cunoştinţele şi experienţa în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii, situaţia financiară proprie,obiectivele investiţionale, precum şi valoarea investiţiei iniţiale şi durata previzionată a investiţiei, scopul investiţiei. Riscurile asociate investiţiilor financiare sunt multiple şi includ: riscul pieţei, riscul momentului investirii, riscul politic şi de ţară, riscul de reglementare, riscul de lichiditate, riscul cursului de schimb, riscul ratei dobânzii, riscul de volatilitate, riscul concentrării (al diversificării), riscul operaţional etc.