Evaluarea caracterului adecvat al serviciilor de investiții și al instrumentelor financiare oferite clienților

IV Toleranta la risc ͏

(active defensive - depozite bancare, titluri de stat)