Tranzactionarea

Ordinul de cumparare sau de vanzare se instructeaza personal, la sediul social sau prin telefon, convorbirea fiind inregistrata pentru opozabilitate. In cazul tranzactionarii prin internet, ordinul se poate transmite prin sistemul online. Ordinele se pot transmite si prin posta electronica sau prin facsimile, in cazul in care exista acordul scris al clientului pentru aceste modalitati.
Decontarea tranzacției are loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data tranzacției. Data decontării este momentul în care titlurile sunt schimbate cu bani. În ceea ce privește tranzacțiile pe piețele externe, perioada de decontare a tranzacțiilor este prevăzută în conformitate cu regulile relevante ale pieței respective.
Plata contravalorii valorilor mobiliare vandute se efectueaza prin virament bancar, sau prin mandat postal intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data tranzactiei, ca urmare a solicitarii clientului, in cazul in care nu doreste reinvestirea sumelor de bani rezultate din vanzare.

Blue Rock Financial Services S.A. notifica Clientului confirmarea executarii ordinului de tranzactionare de indata ce este posibil si, cel mai târziu, in prima zi lucratoare ce urmeaza executarii acestuia, pentru tranzactiile efectuate pe piata reglementata sau ATS din România. In cazul in care Clientul foloseste serviciile unui agent custode, Intermediarul transmite confirmarea tranzactiei atât Clientului, cât si agentului custode.
Totodata Clientul este informat cu privire la portofoliul de instrumente financiare si disponibilul existent in cont, printr-un formular de raportare, format din extras de cont si pozitia contului (portofoliul Clientului si disponibilul existent in contul acestuia).
Notificarea se face prin orice mijloc de comunicare aflat la dispoziţia părţilor, în conformitate cu înţelegerea dintre părţi. Orice notificare, confirmare a tranzacţiei, transmitere a extrasului de cont, a șoldurilor de valori mobiliare sau de numerar, se consideră a fi îndeplinită la momentul comunicării ei, sau semnării ei la sediu, sau prin primirea recipisei, în cazul unei scrisori cu confirmare de primire, sau la momentul transmiterii în cazul facsimilului, e-mail-ului sau la momentul punerii la dispoziţie a informaţiilor, în cazul tranzacţionării prin internet.
Intermediarul pune la dispozitia Clientului, la cererea si pe cheltuiala acestuia, orice alte documente relevante privind executarea contractului de prestari servicii, care se va incheia intre cele două parti.

Clientul poate comunica cu agenții de servicii de investiții financiare la sediul companiei din București și la agenția sa din Brașov. Clientul poate comunica cu agenții autorizați prin mijloace de comunicare la distanță: telefon, caz în care conversația va fi înregistrată, dacă se referă la furnizarea unei comenzi sau a unei instrucțiuni sau prin e-mail sau fax, numai dacă clientul a acceptat anterior utilizarea astfel de mijloace de comunicare.
Pentru fiecare Client, modalitatea concreta de comunicare, dinspre Client cat si dinspre Intermediar cu privire la transmiterea ordinelor si instructiunilor, precum si transmiterea confirmarilor, a rapoartelor si a altor solicitari va fi specificata in Cererea de deschidere de cont.
Comunicarile in relatia dintre client si S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., inclusiv transmiterea si primirea ordinelor si instructiunilor clientilor, pot fi facute, in functie de alegerea clientului, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, institutiile financiare au obligatia sa declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau închise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii.
Avand în vedere prevederile:
Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016
- Acordul dintre România și Statele Unite pentru îmbunătățirea respectării impozitelor internaționale și implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015, ratificat prin Legea nr. 233/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015
Va informam asupra urmatoarelor aspecte
- Dacă sunteți contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informațiile financiare, trebuie să cunoașteți informațiile financiare ale conturilor deschise și / sau închise în România. Mai jos puteți găsi o listă cu informațiile necesare:
- numele, adresa și numarul de identificare a contribuabilului titularului contului si, dupa caz, al fiecarui proprietar benefic (pentru entitatile straine care sunt beneficiarul real al unui cetatean sau rezident al SUA);
- valoarea totala a veniturilor generate de activele detinute in cont, platite sau creditate contului in cursul anului calendaristic.
This information obtained by tax authorities within A.N.A.F. is used only in order to exchange information on taxpayers and residents of the states concerned to improve international tax compliance with the provisions of Article 11 of the Tax Procedure Code on tax secrecy.
Prima raportare se va realiza pana la data de 31 august 2016 conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1939 din 18 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016 si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Detalii suplimentare veti regasi accesand link-urile de mai jos:
http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx